Labels
  • filtre
  • obuv
  • filtre
  • rukavice
  • kukly
  • gumáky
  • ochrana pred pádom
  • zimné odevy
  • čižmy
  • ochranné prilby

Doplnky a služby - 3MTM Absorbenty:3MTM Absorbenty na údržbu sú vhodné na čistú, bezpečnú a účinnú absorpciu oleja a iných priemyselných kvapalín. Absorbenty 3MTM sa vyznačujú jednoduchým použitím a možnosťou opätovného použitia, znižujú riziko znečistenia hotových výrobkov, znižijú riziko poškodenia drahých prístrojov.
Chemické absorbenty 3MTM sú ideálnym riešením pre likvidáciu rozliatych kvapalín. Majú vysokú absorpčnú schopnosť a sú vhodné na absorbovanie rôznych druhov kvapalín. Výhody chemických absorbentov: zaručená bezpečnosť na pracovisku, okamžitá likvidácia rozliatych kvapalín, rýchle a efektívne zadržanie a odstránenie kvapalín, vhodné na likvidáciu väčšiny chemikálií, jednoduchá likvidácia.
3MTM Olejové absorbenty ponúkajú sortiment inovatívnych výrobkov s vysokou absorpčnou schopnosťou. Vďaka hydrofóbnej vlastnosti (neabsorbujú vodu) sú ideálne na absorpciu oleja na miestach, kde sa môže nachádzať voda.