Labels
  • rukavice
  • respirátory
  • masky
  • topánky
  • ochranné prilby
  • ochranné prilby
  • pomôcky
  • odevy
  • ochranné
  • ochrana pred pádom

Európska legislatíva pre pracovné odevy

Podrobný  prehľad noriem platných pre ochranné odevy, tiež tabuľku veľkostí odevov je možné si prezrieť si  tu:  

Legislatíva
Legislatíva pre pracovné odevy
Tabuľka veľkostí
Tabuľka veľkostí odevov