Labels
  • rukavice
  • respirátory
  • masky
  • topánky
  • ochranné prilby
  • ochranné prilby
  • pomôcky
  • odevy
  • ochranné
  • ochrana pred pádom

Európska legislatíva pre pracovnú obuv

Podrobný  prehľad noriem platných pre pracovnú obuv, prevodovú tabuľku veľkostných čísel je možné si prezrieť si  tu: 


Legislatíva pre obuv
Legislatíva pre obuv, tabuľka veľkostí