Labels
  • gumáky
  • ochrana dýchacích ciest
  • kukly
  • ochrana hlavy
  • topánky
  • ochranné prilby
  • ochrana zraku
  • ochrana hlavy
  • sluch
  • gumáky
Lekárničky:

Nástenná lekárnička


Prostriedok prvej pomoci, prenosná, plastový alebo drevený obal. Možnosť dodania so základnou náplňou alebo na základe špeciálnej požiadavky.